Betingelser for brug

"Virksomheden", også kendt som "os", "vores" eller "vi", tilbyder specifikke marketing-, reklame-, salgsfremmende og tilknyttede tjenester (samlet kaldet "tjenesten") gennem dets udpegede software og websted ("hjemmesiden") ”). De personer, der bruger Tjenesten, omtales som "Brugere", "dig" eller "dine". Disse vilkår for brug ("Betingelser") dikterer, hvordan brugere får adgang til og bruger webstedet og tjenesterne. Brugere skal acceptere disse vilkår, før de bruger webstedet.

Undersøg venligst disse vilkår grundigt. De regulerer din adgang til og brug af webstedet og tjenesterne. Ved at få adgang til, registrere, downloade, dele eller på anden måde bruge hjemmesiden eller ved at bruge softwarescripts leveret af os for at gøre hjemmesiden tilgængelig eller brugbar, angiver du din accept af disse vilkår og vores privatlivspolitik, som kan blive ændret eller ændret efter vores skøn. Fortsat brug af hjemmesiden indebærer accept af eventuelle ændrede eller opdaterede vilkår. Hvis du er uenig i nogen af ​​disse vilkår, skal du ikke klikke på "ACCEPTER" og undlade at bruge webstedet.

Hjemmesiden henviser til BGX AI, tilgængelig på https://www.bgx.ai/

1. Brug af websted og tjenester

Forudsat at du overholder vilkårene og betingelserne heri, kan du få adgang til og bruge webstedet til at anvende tjenesterne på et ikke-eksklusivt grundlag. Vær opmærksom på, at virksomheden efter eget skøn og uden forudgående varsel kan ændre, opdatere eller ændre hjemmesiden eller tjenesterne, herunder at afbryde en del af eller hele hjemmesiden og/eller tjenester eller ændre eller slette indhold tilgængeligt via hjemmesiden eller Tjenester.

Brug af hjemmesiden og tjenester er forbudt, hvor det er forbudt. Ved at bruge hjemmesiden og tjenesterne bekræfter og garanterer du, at: (a) enhver indsendt information (hvis relevant) er nøjagtig og sandfærdig; (b) du vil opretholde nøjagtigheden af ​​sådanne oplysninger; (c) du har nået myndighedsalderen i din jurisdiktion; og (d) din brug af Hjemmesiden eller Tjenesterne ikke strider mod eller fremmer overtrædelsen af ​​enhver relevant lov, regulering eller juridisk eller kontraktlig forpligtelse, du måtte have over for en tredjepart, og du vil altid overholde alle gældende love, regler, og regler forbundet med din brug af Tjenesterne og Hjemmesiden, alle tjenester arrangeret gennem Tjenesterne og Hjemmesiden, og alle tjenester, der på nogen måde er forbundet med Produkterne eller Tredjeparter, som defineret heri.

Samlet skal underafsnit (a)-(d) henvises til som "Brugernes forpligtelser og garantier".

Ved at bruge Tjenesterne eller Hjemmesiden anerkender og accepterer du, at Virksomheden efter eget skøn kan verificere, om nogen eller alle Brugernes forpligtelser og garantier er opfyldt af nogen Bruger, men er ikke forpligtet til at gøre det. Virksomheden er ikke ansvarlig for at sikre, at brugernes forpligtelser og garantier er opfyldt, eller for manglende suspendering, opsigelse eller hindring af brugen af ​​tjenesterne eller webstedet af brugere, der ikke opfylder brugernes forpligtelser og garantier. Du forstår, at du alene er ansvarlig for at foretage dine evalueringer, beslutninger og vurderinger med hensyn til, om du skal engagere dig med nogen tredjepart eller interagere med nogen tredjepart på nogen måde. Hvis du bliver opmærksom på nogen overtrædelse af brugernes forpligtelser og garantier, opfordres du til at rapportere det til virksomheden.

Virksomheden forbeholder sig retten til efter eget skøn at nægte dig nogen tjenester med eller uden varsel, uanset om den bliver opmærksom på nogen overtrædelse af brugernes forpligtelser og garantier (enten ved rapporter leveret af andre brugere eller på anden måde) af dig eller enhver anden bruger eller af enhver anden grund. Uden at forringe ovenstående fraskriver virksomheden sig udtrykkeligt, og du fritager udtrykkeligt virksomheden for ethvert ansvar, der opstår fra eller på nogen måde relateret til: (i) enhver unøjagtighed, uaktualitet eller ufuldstændighed i en brugers eller tredjeparts repræsentationer; og (ii) fejlinformationer og/eller urigtige fremstillinger, enten i forbindelse med eller af nogen af ​​tredjeparterne eller andre brugere, produkter eller på anden måde. Ved at bruge hjemmesiden og tjenesterne forstår og accepterer du, at tjenesterne blot leverer en platform designet til at hjælpe brugere med at nå, købe og/eller bruge forskellige produkter og tjenester, der tilbydes af tredjepartsleverandører og/eller tjenesteudbydere gennem annoncerne eller kampagner, vi kører (henholdsvis "Produkterne" og "Tredjeparten").

Du anerkender og accepterer, at virksomheden: (a) ikke anvender, støtter eller anbefaler nogen tredjeparter eller produkter eller nogen beslægtet part heraf, og har ingen kontrol over handlinger eller udeladelser fra nogen tredjepart, deres virksomhed, deres produkter, eller tjenester; (b) giver ingen erklæringer eller garantier om tredjeparter og produkter, herunder deres kvalitet, prissætning, kompatibilitet, tilgængelighed eller andre funktioner, eller om dine interaktioner eller forbindelser med nogen tredjeparter; (c) giver ingen erklæringer eller garantier om ejendomsrettighederne eller andre rettigheder eller funktioner eller regulatoriske aspekter relateret til produkterne, herunder eventuelle nødvendige tilladelser, tilladelser eller licenser til upload, deling eller på anden måde tilgængeliggørelse og til brug, salg og køb af sådanne produkter; og (d) er ikke ansvarlig for udførelsen eller adfærden hos nogen bruger eller andre tredjeparter på nogen måde, der bruger eller har brugt tjenesterne og/eller på eller uden for webstedet. Virksomheden er ikke forpligtet til at screene eller på anden måde verificere nogen information vedrørende tredjeparter og/eller brugere, produkterne eller nogen anden funktion relateret til webstedet eller tjenesterne. Derfor bør du udvise forsigtighed og udføre dine undersøgelser og kontroller, før du interagerer med nogen gennem Tjenesterne eller webstedet eller på anden måde interagerer med nogen.

Virksomheden fraskriver sig udtrykkeligt, og du fritager udtrykkeligt virksomheden fra ethvert ansvar, der opstår fra eller på nogen måde relateret til tredjeparterne, produkterne, tjenesterne og webstedet eller dine interaktioner eller omgange med tredjeparter, herunder uden begrænsning enhver handling og/ eller udeladelser fra tredjeparter på nogen måde ved brug af eller forbundet til tjenesterne eller webstedet på nogen måde. Ved at bruge Tjenesterne eller Hjemmesiden anerkender du, at du er eneansvarlig for sådan brug og de forbindelser, interaktioner, køb eller enhver anden handling, du foretager, og at al brug af Tjenesterne eller Hjemmesiden er på egen risiko. For at undgå tvivl sælger, licenserer eller på anden måde stiller virksomheden ingen produkter eller tjenester til rådighed for dig (bortset fra tjenesterne) og har ikke noget ansvar for produkter eller tjenester købt af dig fra nogen tredjepart, inklusive uden begrænsninger med hensyn til support og vedligeholdelse, standarder, fejl, fejl, skader eller omkostninger af enhver art.

Begrænsninger

Uden at afvige fra afsnit 1, må du ikke og må ikke tillade nogen tredjepart at: (a) foretage reverse engineering eller forsøge at finde den underliggende kode for webstedet eller tjenesterne; (b) bruge webstedet eller tjenesterne i strid med enhver gældende lov eller regulering, herunder, men ikke begrænset til, poste, udgive, dele eller på anden måde overføre ulovligt eller stødende materiale; (c) kopiere, ændre eller skabe afledte værker af webstedet, tjenesterne eller indholdet af nogen af ​​webstedet eller tjenesterne; (d) forsøge at deaktivere eller omgå enhver sikkerheds- eller adgangskontrolmekanisme på webstedet eller tjenesterne; (e) designe eller hjælpe med at designe snyderi, udnyttelser, automatiseringssoftware, bots, hacks, modes eller enhver anden uautoriseret tredjepartssoftware til at ændre eller forstyrre webstedet eller tjenesterne; (f) bruge webstedet eller tjenesterne eller engagere sig med andre brugere til ethvert formål, der er i strid med enhver gældende lov eller regulering; (g) forsøge at få uautoriseret adgang til webstedet eller tjenesterne, andre brugerkonti, som defineret nedenfor, eller andre enheder, computersystemer, telefonsystemer eller netværk forbundet til webstedet eller tjenesterne; og (h) høste eller på anden måde indsamle oplysninger om brugere uden deres samtykke.

Hvis du poster, udgiver, deler eller på anden måde overfører noget indhold via webstedet og/eller bruger tjenesterne, repræsenterer og garanterer du, at sådant indhold giver et nøjagtigt og fuldstændigt billede af produkter eller tjenester beskrevet deri, overholder disse vilkår heri, og ikke: (a) krænker nogen tredjeparts intellektuelle ejendomsret, moralske eller publicitetsrettigheder; (b) indeholde ærekrænkende, injurierende, uanstændigt, seksuelt orienteret eller på anden måde stødende indhold (herunder materiale, der promoverer eller glorificerer had, vold eller bigotteri); (c) indeholde orme, vira eller anden skadelig software; (d) overtræder enhver gældende lov eller regulering, herunder enhver lov eller regulering vedrørende annoncering eller markedsføring; og (e) foretage enhver handling, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på vores infrastruktur.

Ved at poste, uploade, udgive, dele eller på anden måde overføre noget indhold ved hjælp af webstedet eller tjenesterne giver du hermed uigenkaldeligt virksomheden og enhver af dets tilknyttede selskaber og/eller underlicenserer en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, evig, royaltyfri licens til at offentliggøre , dele, vise og på anden måde overføre sådant indhold i enhver rimelig form som bestemt af virksomhedens eget skøn. Virksomheden forbeholder sig retten til at fjerne, suspendere adgang til eller permanent slette ethvert indhold i overensstemmelse med dets eget skøn uden forudgående varsel, herunder uden begrænsning alt indhold, der krænker ovennævnte garantier eller virksomhedens forretningsinteresser, og du skal ikke have nogen ret. eller krav i forbindelse med sådanne beslutninger og handlinger.

Virksomheden er ikke, og er ikke, ansvarlig for noget indhold, der leveres, uploades, uploades, deles eller på anden måde gøres tilgængeligt af brugere, produkter eller tjenester relateret til sådant indhold, der leveres, uploades, uploades, deles eller på anden måde gøres tilgængeligt af Brugere. Hver bruger, der bruger webstedet eller tjenesterne, erklærer hermed at tage det fulde ansvar i forhold hertil, og selskabet påtager sig intet ansvar med hensyn til det foregående.

3. Markedsføringsmateriale og nyhedsbreve

Ud over bestemmelserne i afsnit 3 ovenfor giver brugeren udtrykkeligt samtykke til, at virksomheden kan give brugeren markedsføringsmateriale og nyhedsbreve ("Markedsføringsmaterialer og nyhedsbreve") på enhver tilgængelig måde, herunder via e-mail, tekst- og sms-beskeder, fax, post, automatiserede opkaldstjenester eller enhver anden måde, alt i overensstemmelse med virksomhedens skøn fra tid til anden, og for at modtage sådant markedsføringsmateriale og nyhedsbreve.

Brugeren anerkender endvidere, at markedsføringsmaterialet og nyhedsbrevene kan indeholde annoncer fra tredjeparter, og brugeren giver udtrykkeligt samtykke til modtagelse af sådanne annoncer som en del af markedsføringsmaterialet og nyhedsbrevene. Brugeren kan til enhver tid kontakte virksomheden ved at sende en anmodning via e-mail og underrette virksomheden om deres afvisning af yderligere at modtage markedsføringsmateriale og nyhedsbreve.

4. Intellektuelle ejendomsrettigheder

Virksomheden er ejer af alle verdensomspændende rettigheder, titler og interesser i: (a) webstedet og tjenesterne, forbedringer, afledte produkter, fejlrettelser eller forbedringer af webstedet og tjenesterne; og (b) firmaets handelsnavne, varemærker og logoer, og sådanne rettigheder forbliver udelukkende hos virksomheden til enhver tid. Alle henvisninger i disse vilkår eller enhver anden kommunikation til salg, videresalg eller køb af ovenstående betyder kun retten til at bruge webstedet og tjenesterne i henhold til disse vilkår. Brugere bærer eneansvar for ethvert og alt indhold, herunder eventuelle intellektuelle ejendomsrettigheder dertil, leveret, delt eller på anden måde gjort tilgængeligt af brugerne ved brug af webstedet og/eller tjenesterne, og virksomheden giver ingen repræsentation med hensyn til noget sådant indhold. Virksomheden vil ikke være ansvarlig for tab eller skader påført af sådant indhold, og brugerne accepterer at holde virksomheden skadesløs for enhver skade eller tab, der opstår som følge af ovenstående.

5. Privatliv

Du accepterer ikke at gemme, indsamle eller på anden måde beholde og bruge noget indhold leveret af tjenesterne og webstedet uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Derudover anerkender du, at virksomheden efter eget skøn kan gemme, indsamle eller på anden måde beholde og bruge alt indhold og offentlige data, herunder oplysninger, der personligt kan identificere dig eller en anden bruger eller tredjepart, eller beskrive dine personlige interesser. Virksomheden har ret til at bruge sådant indhold og offentlige data i overensstemmelse med enhver relevant lovgivning, som beskrevet i virksomhedens privatlivspolitik. Uanset bestemmelserne i afsnit 1 undersøger, verificerer, godkender eller på anden måde validerer virksomheden ikke noget sådant indhold eller offentlige data. Brugeren, der poster, uploader, deler eller på anden måde gør sådant indhold eller offentlige data tilgængeligt, påtager sig eneansvaret for det, herunder eventuelle tredjepartsoplysninger og nødvendige samtykker. Virksomheden vil ikke blive holdt ansvarlig for eventuelle tab eller skader som følge af manglende overholdelse af ovenstående, og du accepterer at holde og beskytte virksomheden mod eventuelle skader eller tab som følge af ovenstående. PÅ trods af det førnævnte, ANERKENDER DU OG FORSTÅR, AT VIRKSOMHEDEN IKKE TILBYDER EN INDHOLDSLAGRINGSTJENESTE. VIRKSOMHEDEN KAN IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOGET TABT ELLER SLETTEDE INDHOLD ELLER OFFENTLIGE DATA. DU BØR VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT EVENTUELLE INDHOLD, DER ER UDSTEDT, UPLOADET, DELT ELLER PÅ ANDEN MÅDE GØRES TILGÆNGELIGT, KAN VÆRE TILGÆNGELIGT, SAMLET OG UDNYTTET AF ANDRE BRUGER OG KAN BRUGE TIL AT LEVERE UOPPORDRET INDHOLD.

6. Eksterne forbindelser

Hjemmesiden eller tjenesterne kan indeholde links eller andet indhold forbundet med websteder, annoncører, udgivere eller produkter fra tredjeparter. Virksomheden har ingen kontrol over og tilbyder ingen repræsentation vedrørende sådant indhold eller nogen information leveret eller transmitteret via sådant indhold eller på anden måde leveret af nogen tredjepart. DU FORSTÅR ​​OG ACCEPTERER, AT BRUG AF SÅDANNE LINKS ELLER INDHOLD ER PÅ EGEN RISIKO, AT SÅDANNE LINKS ELLER INDHOLD ER REGLERET AF DE RELEVANTE TREDJEPARTS VILKÅR FOR ANVENDELSE OG FORTROLIGHEDSPOLITIKKER, OG DET IKKE ER FOR KOMMISSIONENS PRÆCIS. ANDRE POLITIKKER FOR SÅDANNE TREDJEPART. Du bør omhyggeligt gennemgå de gældende vilkår og politikker, der gælder for enhver SÅDAN Tredjepart. VIRKSOMHEDEN FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR ELLER ANSVAR FOR SÅDANNE TREDJEPARTER, ELLER FOR EVENTUELLE TAB ELLER SKADER AF ENHVER ART, DER OPHOLDES SOM RESULTAT, OG VIRKSOMHEDEN FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT, OG DU FRASKER UDTRYKKELIGT ET VIRKSOMHEDER, DER ER UDTRYKKELIGT FRIGIVELSE AF VIRKSOMHEDERNE, DER ER UDTRYKKELIGT. , DRAGTER, SKADER, TAB, SKADE OG/ELLER SKADER, DER OPSTÅR FRA OG/ELLER PÅ NOGEN MÅDE RELATET TIL SÅDANNE TREDJEPARTER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING I FORBINDELSE MED TILGÆNGELIGHED, VILKÅR FOR BRUG, FORTROLIGHED, OPLYSNINGER, ADVERTISIALER, PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER.

7. Begrænset brug

Kommercielle bestræbelser er ikke tilladt gennem webstedet og tjenesterne (medmindre selskabet udtrykkeligt tillader at forbinde brugere med tredjeparter) uden selskabets udtrykkelige skriftlige samtykke. Hjemmesiden og tjenesterne må ikke bruges af nogen enkeltperson eller organisation til at rekruttere til en anden hjemmeside, anmode om, reklamere for eller kontakte brugere med henblik på ansættelse, kontraktindgåelse eller andre formål for en virksomhed, der ikke er tilknyttet virksomheden uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra virksomheden. . Du accepterer ikke at bruge tjenesterne og webstedet til at kontakte, annoncere, anmode om eller sælge til nogen anden bruger uden deres udtrykkelige samtykke, medmindre andet er tilladt i henhold til disse vilkår.

8. bistand

Brugere kan kontakte virksomheden for support vedrørende hjemmesiden og tjenesterne ved at sende en e-mail.

9. Forbehold

Virksomheden gør en rimelig indsats for at sikre, at dets teknologi holder hjemmesiden og tjenesterne sikre og sikre. Ingen teknologi er dog helt sikker. Som et resultat, mens vi stræber efter at bruge kommercielt acceptable metoder til at beskytte dine personlige oplysninger, kan vi ikke garantere deres absolutte sikkerhed. Medmindre det er udtrykkeligt angivet i disse vilkår, er din brug af webstedet og tjenesterne efter eget skøn og risiko. Hjemmesiden og tjenesterne leveres på "SOM DE ER" og "SOM TILGÆNGELIG" uden nogen form for garantier. Virksomheden fraskriver sig udtrykkeligt alle underforståede eller lovbestemte garantier af enhver art relateret til webstedet og tjenesterne, herunder uden begrænsning garantier for ejendomsret, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse af ejendomsrettigheder, handelsforløb eller præstationsforløb. . Virksomheden yder ingen rådgivning vedrørende risikoen eller egnetheden af ​​enhver handel, transaktion eller engagement. Virksomheden påtager sig intet ansvar for nogen transaktion eller engagement foretaget af dig, og du anerkender, at du alene er ansvarlig for at vurdere dine transaktioner og engagementer. Du skal ikke holde virksomheden, dens ledere, medarbejdere eller tilknyttede selskaber ansvarlige for eventuelle transaktions- eller engagementsvalg foretaget af dig. Ingen rådgivning eller information, hverken mundtlig eller skriftlig, indhentet af dig fra virksomheden eller dets ledere, medarbejdere eller tilknyttede selskaber skal skabe nogen garanti, der ikke er udtrykkeligt angivet i disse vilkår. Hvis du vælger at stole på sådanne oplysninger, gør du det udelukkende på egen risiko. Nogle stater eller jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af visse garantier. Derfor gælder nogle af ovenstående undtagelser muligvis ikke for dig.

10. Ansvarsbegrænsning

Virksomheden garanterer ikke værdien, kvaliteten, kompatibiliteten eller noget andet aspekt af tredjeparterne, produkterne eller nogen anden information, der leveres, forbruges eller på anden måde gøres tilgængelig (herefter i dette afsnit: "Funktioner"). Enhver funktion er udelukkende under den relevante tredjeparts eller brugers ansvar, der bruger den, alt efter hvad der er relevant, eller bruger tjenesterne eller webstedet. Virksomheden forpligter sig ikke til at overvåge en sådan overholdelse og kan handle, hvor manglende overholdelse opdages, som det skal besluttes i overensstemmelse med dets eget skøn, som beskrevet i disse vilkår. Du forstår og accepterer, at du kan blive udsat for indhold eller anden information, der er unøjagtig, stødende, upassende for børn eller på anden måde uegnet til dig.

Virksomheden er ikke ansvarlig for problemer eller teknisk fejlfunktion af telefonnetværk eller linjer, computer online-systemer, servere eller udbydere, computerudstyr, software, fejl i nogen e-mail på grund af tekniske problemer eller trafikpropper på internettet eller på nogen af Hjemmeside eller tjenester eller kombinationer heraf, herunder enhver personskade eller skade på brugere eller enhver persons computer, mobiltelefon eller enhver anden enhed relateret til eller som følge af deltagelse eller download af materialer i forbindelse med webstedet eller tjenesterne. Virksomheden er under ingen omstændigheder ansvarlig for tredjeparters adfærd, herunder brugere, uanset om de er online eller offline, og operatører af eksterne websteder.

Selskabet eller nogen af ​​dets embedsmænd, direktører, ansatte eller agenter skal under ingen omstændigheder være ansvarlige over for dig for nogen indirekte, tilfældige, særlige, strafbare eller følgeskader, der opstår som følge af eller i forbindelse med din brug af webstedet eller tjenesterne. , om skaderne er forudsigelige eller ej, og hvorvidt virksomheden er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. Ovenstående ansvarsbegrænsning skal gælde i det fulde omfang, det er tilladt ved lov i den relevante jurisdiktion.

11. Erstatning

Du vil forsvare, skadesløsholde og holde virksomheden skadesløs fra og imod alle sager, retssager, påstande, skader, omkostninger, forpligtelser eller udgifter (herunder sagsomkostninger og rimelige advokatsalærer), som virksomheden måtte lide eller pådrage sig i forbindelse med forbindelse med ethvert faktisk krav, krav, handling eller anden procedure fra en tredjepart, der opstår fra eller relateret til ethvert brud på disse vilkår fra dig eller din brug af webstedet eller tjenester, der ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

12. Diverse

Ethvert søgsmål mod virksomheden skal anlægges inden for et (1) år efter den dato, sådan søgsmålsgrund opstod. I tilfælde af, at en bestemmelse i disse vilkår anses for at være uhåndhævelig, skal en sådan bestemmelse erstattes med en håndhæver bestemmelse, som bedst opnår virkningen af ​​den oprindelige bestemmelse, og de resterende vilkår i disse vilkår forbliver i fuld kraft og virkning. Intet i disse vilkår skaber noget agentur, ansættelse, joint venture eller partnerskabsforhold mellem dig og virksomheden eller gør det muligt for dig at handle på vegne af virksomheden. Medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse vilkår, udgør disse vilkår hele aftalen mellem virksomheden og dig vedrørende emnet heraf.

Eventuelle meddelelser, som vi kan være forpligtet til at give dig, uanset om det er i henhold til loven eller i henhold til disse vilkår, kan leveres af virksomheden til enhver kontaktinformation, du har angivet i dine kontooplysninger eller andre, enten direkte eller indirekte, herunder via e-mail. Du accepterer udtrykkeligt at modtage sådanne meddelelser og meddelelser på en sådan måde.

Du må ikke tildele nogen rettigheder herunder uden vores forudgående skriftlige samtykke. Intet indeholdt i disse vilkår skal fortolkes som en begrænsning af de handlinger eller retsmidler, der er tilgængelige for virksomheden med hensyn til enhver forbudt aktivitet eller adfærd. Manglende håndhævelse af nogen vilkår i disse vilkår udgør ikke samtykke eller frafald, og virksomheden forbeholder sig retten til at håndhæve et sådant vilkår efter eget skøn. Ingen afkald på misligholdelse eller misligholdelse heri skal anses for at være afkald på tidligere eller efterfølgende misligholdelse eller misligholdelse.

Bliv Medlem BGX AI I dag!
Main

Ved indsendelse accepterer jeg Betingelser og Privatliv