Käyttöehdot

"Yritys", joka tunnetaan myös nimellä "me", "meidän" tai "me", tarjoaa erityisiä markkinointi-, mainonta-, myynninedistämis- ja niihin liittyviä palveluita (yhteisnimitys "Palvelu") määritetyn ohjelmistonsa ja verkkosivustonsa ("verkkosivusto") kautta. ”). Palvelua käyttävistä henkilöistä käytetään nimitystä "Käyttäjät", "Sinä" tai "sinun". Nämä käyttöehdot ("Ehdot") määräävät, kuinka Käyttäjät pääsevät verkkosivustolle ja Palveluihin ja käyttävät niitä. Käyttäjien on hyväksyttävä nämä ehdot ennen verkkosivuston käyttöä.

Tutustu näihin ehtoihin huolellisesti. Ne säätelevät pääsyäsi verkkosivustoon ja palveluihin ja niiden käyttöä. Käyttämällä, rekisteröimällä, lataamalla, jakamalla tai muuten käyttämällä verkkosivustoa tai käyttämällä mitä tahansa toimittamiamme ohjelmistoskriptejä, jotka tekevät sivuston saataville tai käytettäväksi, osoitat hyväksyväsi nämä ehdot ja tietosuojakäytäntömme, joita voidaan muuttaa tai muuttaa. harkintamme mukaan. Verkkosivuston jatkuva käyttö edellyttää kaikkien muutettujen tai päivitettyjen ehtojen hyväksymistä. Jos et hyväksy jotakin näistä ehdoista, älä napsauta "Hyväksy" ja pidättäydy käyttämästä verkkosivustoa.

Sivusto viittaa BGX AI, saatavilla osoitteessa https://www.bgx.ai/

1. Verkkosivuston ja palvelujen käyttö

Edellyttäen, että noudatat tässä olevia ehtoja, voit käyttää verkkosivustoa ja käyttää Palveluita ei-yksinomaisesti. Huomaa, että Yritys voi harkintansa mukaan ja ilman ennakkoilmoitusta muokata, päivittää tai muuttaa verkkosivustoa tai palveluita, mukaan lukien minkä tahansa verkkosivuston ja/tai palveluiden osan tai kokonaan lopettaminen tai verkkosivuston kautta saatavilla olevan sisällön muuttaminen tai poistaminen. Palvelut.

Verkkosivuston ja Palveluiden käyttö on kiellettyä siellä, missä se on kielletty. Käyttämällä verkkosivustoa ja palveluita vahvistat ja takaat, että (a) kaikki lähetetyt tiedot (jos sovellettavissa) ovat tarkkoja ja totuudenmukaisia; (b) säilytät tällaisten tietojen paikkansapitävyyden; (c) olet täysi-ikäinen lainkäyttöalueellasi; ja (d) verkkosivuston tai palveluiden käyttö ei ole ristiriidassa minkään asiaankuuluvan lain, asetuksen tai oikeudellisen tai sopimusvelvoitteen rikkomisen kanssa tai edistä niiden rikkomista kolmatta osapuolta kohtaan, ja noudatat aina kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä, ja säännökset, jotka liittyvät Palveluiden ja Verkkosivuston käyttöön, kaikkiin Palveluiden ja Verkkosivuston kautta järjestettäviin palveluihin ja kaikkiin tuotteisiin tai Kolmansiin osapuoliin millä tahansa tavalla liittyvillä palveluilla tässä määritellyllä tavalla.

Yhdessä kohtiin (a)–d) viitataan termillä "Käyttäjien sitoumukset ja takuut".

Käyttämällä Palveluita tai Verkkosivustoa hyväksyt ja hyväksyt, että Yritys voi oman harkintansa mukaan tarkistaa, täyttääkö joku Käyttäjän osan tai kaikki käyttäjien sitoumuksista ja takuista, mutta hänen ei tarvitse tehdä niin. Yritys ei ole vastuussa siitä, että Käyttäjien sitoumukset ja takuut täyttyvät, tai siitä, että Käyttäjät, jotka eivät täytä Käyttäjien sitoumuksia ja takuita, eivät keskeytä, lopeta tai estä Palvelun tai Verkkosivuston käyttöä. Ymmärrät, että olet yksin vastuussa arvioistasi, päätöksistäsi ja arvioinneistasi koskien yhteydenpitoa kolmansien osapuolten kanssa tai vuorovaikutusta kolmansien osapuolten kanssa millään tavalla. Jos huomaat käyttäjien sitoumusten ja takuiden rikkomisen, sinua kehotetaan ilmoittamaan siitä yritykselle.

Yritys varaa oikeuden oman harkintansa mukaan evätä sinulta kaikki Palvelut ilmoittamatta tai ilmoittamatta siitä riippumatta siitä, onko se tietoinen käyttäjien sitoumusten ja takuiden rikkomisesta (joko muiden käyttäjien toimittamien raporttien tai millä tahansa muulla tavalla) tai kenelle tahansa muulle käyttäjälle tai mistä tahansa muusta syystä. Poikkeamatta edellä mainitusta, yritys nimenomaisesti irtisanoutuu ja sinä nimenomaisesti vapautat Yhtiön kaikesta ja kaikesta vastuusta, joka johtuu tai liittyy millään tavalla: (i) käyttäjän tai kolmannen osapuolen antamien tietojen epätarkkuuksiin, epäajankohtaisuuteen tai epätäydellisyyteen; ja (ii) virheellisistä lausunnoista ja/tai vääristä esityksistä, jotka on annettu joko kolmansien osapuolien tai muiden käyttäjien, tuotteiden tai muiden osapuolten yhteydessä tai niiden toimesta. Käyttämällä verkkosivustoa ja palveluita ymmärrät ja hyväksyt, että Palvelut tarjoavat vain alustan, joka on suunniteltu auttamaan Käyttäjiä saavuttamaan, ostamaan ja/tai käyttämään erilaisia ​​tuotteita ja palveluita, joita kolmannen osapuolen myyjät ja/tai palveluntarjoajat tarjoavat mainosten tai järjestämiämme tarjouksia ("Tuotteet" ja "Kolmannet osapuolet").

Ymmärrät ja hyväksyt, että Yritys: (a) ei palkkaa, tue tai suosittele mitään kolmansia osapuolia tai tuotteita tai niihin liittyviä osapuolia, eikä sillä ole määräysvaltaa minkään kolmannen osapuolen toimiin tai laiminlyönneihin, heidän liiketoimintaansa, heidän tuotteisiinsa, tai palvelut; (b) ei anna lupauksia tai takuita kolmansista osapuolista ja tuotteista, mukaan lukien niiden laadusta, hinnoittelusta, yhteensopivuudesta, saatavuudesta tai muista ominaisuuksista, tai vuorovaikutuksestasi tai suhteistasi kolmansien osapuolten kanssa; (c) ei esitä tai anna takuita Tuotteisiin liittyvistä omistusoikeuksista tai muista oikeuksista tai ominaisuuksista tai sääntelynäkökohdista, mukaan lukien vaadittavat valtuutukset, luvat tai lisenssit lataamiseen, jakamiseen tai muulla tavoin saataville asettamiseen ja käyttöön, myyntiin , ja tällaisten Tuotteiden ostaminen; ja (d) ei ole vastuussa kenenkään käyttäjän tai muiden kolmansien osapuolien suorituksesta tai käytöksestä millään tavalla käyttämällä tai käyttäneen Palveluita ja/tai Verkkosivustolla tai sen ulkopuolella. Yritys ei ole velvollinen seulomaan tai muutoin tarkistamaan mitään tietoja, jotka koskevat kolmansia osapuolia ja/tai käyttäjiä, tuotteita tai muita verkkosivustoon tai palveluihin liittyviä ominaisuuksia. Siksi sinun tulee noudattaa varovaisuutta ja suorittaa tutkimukset ja tarkistukset ennen kuin otat yhteyttä kenenkään kanssa Palveluiden tai Verkkosivuston kautta tai olet muuten vuorovaikutuksessa kenenkään kanssa.

Yritys nimenomaisesti irtisanoutuu ja sinä nimenomaisesti vapautat Yhtiön kaikesta ja kaikesta vastuusta, joka aiheutuu kolmansista osapuolista, tuotteista, palveluista ja verkkosivustosta tai vuorovaikutuksestasi tai liiketoiminnastasi kolmansien osapuolten kanssa, mukaan lukien rajoituksetta kaikki toimet ja/ tai kolmansien osapuolten laiminlyönneistä millään tavalla käyttämällä Palveluja tai Verkkosivustoa tai yhdistänyt niihin millään tavalla. Käyttämällä Palveluita tai Verkkosivustoa hyväksyt, että olet yksin vastuussa tällaisesta käytöstä ja tekemistäsi yhteyksistä, vuorovaikutuksista, ostoksista tai muista toimista ja että kaikki Palvelujen tai Verkkosivuston käyttö on omalla vastuullasi. Epäselvyyksien välttämiseksi yhtiö ei myy, lisensoi tai muutoin anna sinun saatavillesi mitään Tuotteita tai palveluita (muita kuin Palveluita) eikä sillä ole mitään vastuuta mistään tuotteista tai palveluista, jotka olet ostanut miltä tahansa kolmannelta osapuolelta, mukaan lukien ilman rajoituksia minkä tahansa tuen ja ylläpidon, laiminlyöntien, virheiden, vikojen, vaurioiden tai kaikenlaisten kustannusten osalta.

Rajoitukset

Poikkeamatta osiosta 1, et saa eikä anna kenenkään kolmannen osapuolen: (a) käännellä tai yrittää löytää verkkosivuston tai palvelujen taustalla olevaa koodia; (b) käyttää verkkosivustoa tai palveluita sovellettavien lakien tai määräysten vastaisesti, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, laittoman tai loukkaavan materiaalin lähettäminen, julkaiseminen, jakaminen tai muutoin siirtäminen; (c) kopioida, muokata tai luoda johdannaisteoksia Verkkosivustosta, Palveluista tai minkä tahansa Verkkosivuston tai Palvelun sisällöstä; (d) yrittää poistaa käytöstä tai kiertää mitä tahansa Verkkosivuston tai Palveluiden suojaus- tai kulunvalvontamekanismia; (e) suunnitella tai auttaa suunnittelemaan huijauksia, hyväksikäyttöjä, automaatioohjelmistoja, botteja, hakkereita, tiloja tai muita luvattomia kolmannen osapuolen ohjelmistoja verkkosivuston tai palvelujen muokkaamiseksi tai häiritsemiseksi; (f) käyttää Verkkosivustoa tai Palveluita tai olla tekemisissä muiden Käyttäjien kanssa mihin tahansa tarkoitukseen, joka on sovellettavien lakien tai määräysten vastainen; (g) yrittää saada luvattoman pääsyn Verkkosivustolle tai Palveluihin, muihin käyttäjätileihin, kuten alla on määritelty, tai muihin laitteisiin, tietokonejärjestelmiin, puhelinjärjestelmiin tai verkkoihin, jotka on yhdistetty verkkosivustoon tai palveluihin; ja (h) kerätä tai muuten kerätä tietoja käyttäjistä ilman heidän suostumustaan.

Jos julkaiset, julkaiset, jaat tai muutoin siirrät sisältöä verkkosivuston ja/tai palveluiden kautta, vakuutat, että tällainen sisältö antaa tarkan ja täydellisen kuvan kaikista siinä kuvatuista tuotteista tai palveluista, on näiden ehtojen mukainen, eikä: (a) riko minkään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, moraalisia tai julkisuusoikeuksia; (b) sisältää mitään herjaavaa, herjaavaa, säädytöntä, seksuaalisesti vihjailevaa tai muuten loukkaavaa sisältöä (mukaan lukien vihaa, väkivaltaa tai kiihkoilua edistävä tai ylistävä materiaali); (c) sisältää matoja, viruksia tai muita haittaohjelmia; (d) rikkoa mitä tahansa sovellettavaa lakia tai asetusta, mukaan lukien mainontaa tai markkinointia koskeva laki tai määräys; ja (e) ryhtyä toimiin, jotka kuormittavat infrastruktuuriamme kohtuuttoman tai suhteettoman suuren.

Lähettämällä, lataamalla, julkaisemalla, jakamalla tai muutoin siirtämällä mitä tahansa sisältöä verkkosivustolla tai palveluilla, annat täten peruuttamattomasti yritykselle ja mille tahansa sen tytäryhtiöille ja/tai alilisensseille maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, pysyvän, rojaltivapaan julkaisuluvan. , jakaa, näyttää ja muutoin siirtää tällaista sisältöä missä tahansa kohtuullisessa muodossa Yhtiön oman harkinnan mukaan. Yritys varaa oikeuden poistaa, keskeyttää pääsyn tai poistaa pysyvästi oman harkintansa mukaisesti ilman ennakkoilmoitusta, mukaan lukien rajoituksetta mikä tahansa sisältö, joka rikkoo edellä esitettyjä takuita tai Yhtiön liiketoimintaetuja, eikä sinulla ole oikeutta tai vaatimuksen tällaisista päätöksistä ja toimista.

Yritys ei ole eikä ole vastuussa mistään käyttäjien tarjoamasta, lähettämästä, lataamasta, jakamasta tai muutoin saataville asettamasta sisällöstä, sellaisista tuotteista tai palveluista, jotka liittyvät tällaiseen sisältöön, jonka on toimittanut, lähettänyt, ladannut, jakaa tai muutoin asettanut saataville. Käyttäjät. Jokainen Verkkosivustoa tai Palveluita käyttävä Käyttäjä sitoutuu täten ottamaan täyden vastuun niistä, eikä Yhtiö ole vastuussa edellä mainitusta.

3. Markkinointimateriaalit ja uutiskirjeet

Yllä olevan 3 kohdan määräysten lisäksi Käyttäjä antaa yritykselle nimenomaisen suostumuksen toimittaa Käyttäjälle markkinointimateriaaleja ja -uutiskirjeitä ("Markkinointimateriaalit ja uutiskirjeet") millä tahansa saatavilla olevalla tavalla, mukaan lukien sähköposti, teksti- ja tekstiviestit, faksilla, postilla, automaattisilla soittopalveluilla tai muilla tavoilla, kaikki yhtiön oman harkintansa mukaan ajoittain, ja vastaanottaa tällaisia ​​markkinointimateriaaleja ja uutiskirjeitä.

Käyttäjä hyväksyy lisäksi, että markkinointimateriaalit ja uutiskirjeet voivat sisältää mainoksia kolmansilta osapuolilta, ja Käyttäjä suostuu nimenomaisesti vastaanottamaan tällaisia ​​mainoksia osana markkinointimateriaaleja ja uutiskirjeitä. Käyttäjä voi ottaa yhteyttä Yhtiöön milloin tahansa lähettämällä pyynnön sähköpostitse ilmoittamalla Yhtiölle kieltäytymisestään vastaanottaa markkinointimateriaaleja ja uutiskirjeitä.

4. Immateriaalioikeudet

Yritys omistaa kaikki maailmanlaajuiset oikeudet, nimikkeet ja edut seuraavissa asioissa: (a) Verkkosivusto ja Palvelut, parannukset, johdannaiset, virheenkorjaukset tai verkkosivuston ja palvelujen parannukset; ja (b) Yrityksen kauppanimet, tavaramerkit ja logot, ja tällaiset oikeudet pysyvät aina vain Yhtiöllä. Kaikki viittaukset näissä ehdoissa tai muussa viestinnässä edellä mainitun myyntiin, jälleenmyyntiin tai ostamiseen tarkoittavat vain oikeutta käyttää verkkosivustoa ja palveluita näiden ehtojen mukaisesti. Käyttäjät ovat yksin vastuussa kaikesta ja kaikesta sisällöstä, mukaan lukien sen immateriaalioikeudet, jonka Käyttäjät tarjoavat, jakavat tai muutoin ovat asettaneet saataville käyttämällä Verkkosivustoa ja/tai Palveluita, eikä Yritys ota kantaa tällaiseen sisältöön. Yritys ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat tällaisesta sisällöstä, ja Käyttäjät sitoutuvat korvaamaan ja pitämään Yhtiön vastuuttomana kaikista edellä mainituista johtuvista vahingoista tai menetyksistä.

5. Yksityisyys

Sitoudut olemaan tallentamatta, keräämättä tai muutoin säilyttämättä ja käyttämättä mitään Palveluiden ja Verkkosivuston tarjoamaa sisältöä ilman yritykseltä etukäteen saatua kirjallista lupaa. Lisäksi ymmärrät, että Yritys voi oman harkintansa mukaan tallentaa, kerätä tai muuten säilyttää ja käyttää mitä tahansa sisältöä ja julkisia tietoja, mukaan lukien tiedot, jotka saattavat tunnistaa sinut tai toisen käyttäjän tai kolmannen osapuolen henkilökohtaisesti tai kuvata henkilökohtaisia ​​etujasi. Yhtiöllä on oikeus käyttää tällaista sisältöä ja julkisia tietoja asiaankuuluvien lakien mukaisesti, kuten Yhtiön tietosuojakäytännössä on kuvattu. Kohdan 1 määräyksistä huolimatta Yhtiö ei tutki, tarkista, tue tai muuten validoi mitään tällaista sisältöä tai julkisia tietoja. Käyttäjä, joka julkaisee, lataa, jakaa tai muutoin asettaa saataville tällaista sisältöä tai julkisia tietoja, on yksin vastuussa niistä, mukaan lukien kolmannen osapuolen tiedot ja tarvittavat suostumukset. Yritys ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat edellä olevan noudattamatta jättämisestä, ja sitoudut korvaamaan ja suojelemaan yritystä kaikilta yllä mainituista vahingoista tai menetyksistä. Yllämainituista huolimatta TUNNUSTAT JA YMMÄRRÄT, ETTÄ YHTIÖ EI TARJOA SISÄLLÖN SÄILYTYSPALVELUA. YRITYS EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN KADONNISTA TAI POISTETTUISTA SISÄLLÖSTÄ TAI JULKAISISTA TIEDoista. SINUN TULISI OLLA TIETOJA, ETTÄ MUUT KÄYTTÄJÄT VOIVAT KÄYTTÄÄ, KERÄÄN JA HYÖDYNTÄ KAIKKI SISÄLTÖÄ, JOITA LÄHETETÄÄN, LADATTAAN, JAETTUA TAI MUUTOIN SAATAVILLA, JA SITÄ VOIDAAN KÄYTTÄÄ PYYTTÄMÄTÖN SISÄLTÖN TOIMITTAmiseen.

6. Ulkoiset liitännät

Verkkosivusto tai Palvelut voivat sisältää linkkejä tai muuta sisältöä, joka liittyy verkkosivustoihin, mainostajiin, julkaisijoihin tai kolmansien osapuolien tuotteisiin. Yhtiöllä ei ole määräysvaltaa tällaiseen sisältöön tai minkään sellaisen sisällön kautta toimitetulle tai välitetylle tai kolmannen osapuolen muuten toimittamille tiedoille, eikä se esitä niitä. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ TÄLLAISTEN LINKKEJEN TAI SISÄLLÖN KÄYTTÖ ON OMALLA VASTUULLASI, ETTÄ TÄLLAISTA LINKKEJÄ TAI SISÄLTÖÄ SÄÄNTELYVÄT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KÄYTTÖEHDOT JA YHTIÖN TAI YHTIÖN TAI TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖT EIVÄT MUKAAN OSALLISTUVAT. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN MUUT POLITIIKKAAT. Sinun tulee tarkistaa huolellisesti sovellettavat ehdot ja käytännöt, jotka koskevat mitä tahansa KOLMANSIA osapuolia. YHTIÖ KIISTÄÄ KAIKESTA VASTUUTA TAI VASTUUTA TÄLLAISTA KOLMANSIA OSAPUOLIA KOSKEVAT TAI KAIKISTA TAPAHTUMAKIRJOITUKSISTA AIHEUTUNEISTA MENETÖISTÄ TAI VAHINGOISTA, JA YHTIÖ NIMENOMAISESTI KIISTÄÄN, JA SINÄ ANTAA NIMENOMAISESTI YHTIÖN VASTUUVAPAUKSET. KOLMANSISTA OSAPUOLISTA JA/TAI MITEN NIIHIN LIITTYVÄT VAHINGOT, MUKAAN RAJOITUKSET SAATAVUUTTA, KÄYTTÖEHTOJA, YKSITYISYYDEN SUOJAA, TIETOJA, MAINOSTAJAA, TEKEMISTÄ, TUOTTEET JA/TAI PALVELUT.

7. Rajoitettu käyttö

Kaupalliset toimet eivät ole sallittuja Verkkosivuston ja Palvelujen kautta (ellei Yritys nimenomaisesti salli Käyttäjien yhdistämistä kolmansiin osapuoliin) ilman Yrityksen nimenomaista kirjallista suostumusta. Kukaan henkilö tai organisaatio ei saa käyttää verkkosivustoa ja palveluita rekrytoidakseen toiselle verkkosivustolle, pyytääkseen, mainostaakseen tai ottaakseen yhteyttä käyttäjiin työllisyyttä, sopimusta tai muuta tarkoitusta varten yritykseen, joka ei ole sidoksissa Yhtiöön, ilman yrityksen nimenomaista kirjallista lupaa. . Sitoudut olemaan käyttämättä Palveluita ja Verkkosivustoa yhteydenottoon, mainostamiseen, pyytämiseen tai myymiseen kenellekään muulle käyttäjälle ilman heidän nimenomaista suostumustaan, ellei näissä ehdoissa toisin sallita.

8. Apu

Käyttäjät voivat ottaa yhteyttä Yritykseen verkkosivustoa ja palveluita koskevan tuen saamiseksi lähettämällä sähköpostia.

9. Vastuuvapauslausekkeita

Yritys pyrkii kohtuullisin keinoin varmistamaan, että sen tekniikka pitää Verkkosivuston ja Palvelut turvassa. Mikään tekniikka ei kuitenkaan ole täysin turvallista. Tämän seurauksena, vaikka pyrimme käyttämään kaupallisesti hyväksyttäviä menetelmiä henkilötietojesi suojaamiseen, emme voi taata niiden ehdotonta turvallisuutta. Lukuun ottamatta näissä ehdoissa nimenomaisesti mainittuja tapauksia, käytät verkkosivustoa ja palveluita oman harkintansa mukaan ja omalla riskilläsi. Verkkosivusto ja palvelut tarjotaan "SELLAISENAAN" ja "SAATAVILLA" ilman minkäänlaisia ​​takuita. Yritys kieltää nimenomaisesti kaikki oletetut tai lakisääteiset takuut, jotka liittyvät verkkosivustoon ja palveluihin, mukaan lukien rajoituksetta omistusoikeuteen, kaupallisuuteen, tiettyyn tarkoitukseen sopivuuteen, omistusoikeuksien loukkaamattomuuteen, kaupankäyntiin tai suoritustapaan liittyvät takuut. . Yhtiö ei anna neuvoja minkään kaupan, liiketoimen tai toimeksiannon riskistä tai sopivuudesta. Yritys ei ota vastuuta mistään suorittamistasi liiketoimista tai toimeksiannoista, ja hyväksyt, että olet yksin vastuussa liiketoimien ja toimeksiantojen arvioinnista. Et saa pitää Yhtiötä, sen virkamiehiä, työntekijöitä tai tytäryhtiöitä vastuullisina mistään tekemistäsi liiketoimista tai toimeksiantovalinnoista. Yritykseltä tai sen toimihenkilöiltä, ​​työntekijöiltä tai tytäryhtiöiltä saamasi suulliset tai kirjalliset neuvot tai tiedot eivät luo mitään takuuta, jota ei ole nimenomaisesti mainittu näissä ehdoissa. Jos päätät luottaa tällaisiin tietoihin, teet sen yksinomaan omalla vastuullasi. Jotkut osavaltiot tai lainkäyttöalueet eivät salli tiettyjen takuiden poissulkemista. Näin ollen jotkin yllä olevista poikkeuksista eivät välttämättä koske sinua.

10. Vastuun rajoitus

Yritys ei takaa kolmansien osapuolten, tuotteiden tai muiden toimitettujen, kulutettujen tai muuten saatavilla olevien tietojen arvoa, laatua, yhteensopivuutta tai muita näkökohtia (jäljempänä tässä osiossa "Ominaisuudet"). Ominaisuus on yksinomaan sitä soveltuvin osin käyttävän tai Palveluita tai Verkkosivustoa käyttävän kolmannen osapuolen tai käyttäjän vastuulla. Yritys ei sitoudu valvomaan tällaista noudattamista ja voi toimia, jos noudattamatta jättäminen havaitaan, kuten sen yksinomaisen harkintansa mukaisesti päättää näissä ehdoissa kuvatulla tavalla. Ymmärrät ja hyväksyt, että saatat joutua alttiiksi sisällölle tai muille tiedoille, jotka ovat epätarkkoja, vastenmielisiä, lapsille sopimattomia tai muuten sinulle sopimattomia.

Yritys ei ole vastuussa minkään puhelinverkon tai -linjojen, tietokoneiden online-järjestelmien, palvelimien tai palveluntarjoajien, tietokonelaitteiden, ohjelmistojen ongelmista tai teknisistä toimintahäiriöistä, sähköpostin virheistä, jotka johtuvat teknisistä ongelmista tai liikenneruuhkasta Internetissä tai missä tahansa Verkkosivusto tai Palvelut tai niiden yhdistelmä, mukaan lukien vahingot Käyttäjille tai kenen tahansa henkilön tietokoneelle, matkapuhelimelle tai muulle laitteelle, jotka liittyvät tai johtuvat osallistumisesta tai materiaalien lataamisesta verkkosivuston tai palvelujen yhteydessä. Yritys ei ole missään olosuhteissa vastuussa kolmansien osapuolten toiminnasta, mukaan lukien käyttäjät, online- tai offline-tilassa, ja ulkoisten sivustojen ylläpitäjät.

Yritys tai kukaan sen virkailijoista, johtajista, työntekijöistä tai edustajista ei ole missään tapauksessa vastuussa sinulle mistään epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, rankaisevista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat verkkosivuston tai palvelujen käytöstä tai liittyvät siihen. , ovatko vahingot ennakoitavissa ja onko Yhtiölle ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Edellä olevaa vastuunrajoitusta sovelletaan sovellettavan lainkäyttöalueen lain sallimassa laajuudessa.

11. Korvaus

Sinä puolustat, hyvität ja pidät Yritystä vaarattomana kaikilta kanteilta, oikeudenkäynneiltä, ​​väitteiltä, ​​vahingonkorvauksilta, kustannuksilta, vastuilta tai kuluilta (mukaan lukien oikeudenkäyntikulut ja kohtuulliset asianajajien palkkiot), jotka Yhtiö voi kärsiä tai syntyä yhteydessä mihin tahansa kolmannen osapuolen todelliseen vaatimukseen, vaatimukseen, toimintaan tai muuhun menettelyyn, joka johtuu tai liittyy näiden Ehtojen rikkomiseen tai mihin tahansa verkkosivuston tai palvelujen käyttämiseen sovellettavan lain vastaisesti.

12. Sekalainen

Kaikki kanneperusteet Yhtiötä vastaan ​​on nostettava yhden (1) vuoden kuluessa kanteen syntymispäivästä. Jos jokin näiden Ehtojen ehto katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen määräys korvataan täytäntöönpanokelpoisella määräyksellä, joka vastaa parhaiten alkuperäisen ehdon vaikutusta, ja näiden ehtojen loput ehdot pysyvät täysimääräisinä. Mikään näissä ehdoissa ei luo edustus-, työ-, yhteisyritys- tai kumppanuussuhdetta sinun ja Yrityksen välille tai anna sinun toimia Yhtiön puolesta. Ellei näissä ehdoissa nimenomaisesti mainita, nämä ehdot muodostavat koko sopimuksen yhtiön ja sinun välillä, joka koskee näiden ehtojen aihetta.

Yhtiö voi toimittaa kaikki ilmoitukset, jotka meidän on toimitettava sinulle joko lain tai näiden ehtojen mukaisesti, mihin tahansa yhteystietoihisi, jotka olet antanut tilitiedoissasi tai muulla tavalla, joko suoraan tai epäsuorasti, mukaan lukien sähköpostitse. Suostut nimenomaisesti vastaanottamaan tällaisia ​​viestejä ja ilmoituksia tällä tavalla.

Et voi luovuttaa mitään tämän sopimuksen mukaisia ​​oikeuksia ilman kirjallista lupaamme. Mitään näiden ehtojen sisältämää ei tule tulkita rajoittavan Yhtiön käytettävissä olevia toimia tai oikeussuojakeinoja kielletyn toiminnan tai toiminnan suhteen. Näiden Ehtojen minkään ehdon täytäntöönpanon laiminlyönti ei tarkoita suostumusta tai luopumista, ja Yritys varaa oikeuden soveltaa tällaista ehtoa oman harkintansa mukaan. Mitään tämän rikkomisesta tai laiminlyönnistä luopumista ei pidetä aiemmasta tai myöhemmästä rikkomuksesta tai laiminlyönnistä luopumisena.

Liity BGX AI Tänään!
tärkein

Lähetyksen jälkeen hyväksyn Ehdot ja yksityisyys