Polityka prywatności

BGX AI (dalej „nas”, „my” lub „nasz”) zarządza https://www.bgx.ai/ (dalej „Serwis”). Ten dokument przedstawia nasze zasady dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi, a także dostępne opcje dotyczące tych danych.

Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Twoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Wszelkie terminy niezdefiniowane w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszych Warunkach, które można znaleźć pod adresem https://www.bgx.ai/.

Definicje

Usługi

Połączenia https://www.bgx.ai/ strona internetowa obsługiwana przez BGX AI zwana jest Usługą.

Dane osobowe

Dane osobowe odnoszą się do informacji o żyjącej osobie, którą można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub na podstawie tych danych w połączeniu z innymi informacjami będącymi w naszym posiadaniu lub mogącymi wejść w nasze posiadanie).

Dane użytkowania

Dane o użytkowaniu to informacje zbierane automatycznie, generowane podczas korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

Pliki Cookies

Cookies to niewielkie pliki danych przechowywane na Twoim urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym).

Kontroler danych

Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, która (samodzielnie lub wspólnie lub wspólnie z innymi) określa cele i sposób przetwarzania danych osobowych. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy Administratorem Twoich Danych Osobowych.

Przetwarzacze danych (lub dostawcy usług)

Podmiot przetwarzający dane (lub usługodawca) to każda osoba fizyczna lub prawna, która przetwarza dane w imieniu administratora danych. Możemy korzystać z usług różnych Usługodawców w celu efektywniejszego przetwarzania Twoich danych.

Temat danych (lub użytkownik)

Osoba, której dane dotyczą, to każda żyjąca osoba fizyczna, która korzysta z naszej Usługi i której dotyczą Dane osobowe.

Zbieranie i wykorzystywanie informacji

Gromadzimy różne rodzaje informacji w wielu celach, aby świadczyć i ulepszać naszą Usługę dla Ciebie.

Rodzaje zbieranych danych

Dane osobowe

Możemy poprosić Cię o podanie danych osobowych, których można użyć do skontaktowania się z Tobą lub identyfikacji („Dane osobowe”) podczas korzystania z naszej Usługi. Takie informacje mogą obejmować między innymi:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres, województwo, województwo, kod pocztowy / pocztowy, miasto
 • Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania
 •  

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą w sprawie biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas dowolnej lub wszystkich wiadomości, postępując zgodnie z linkiem rezygnacji z subskrypcji lub instrukcjami zawartymi w każdym wysyłanym przez nas e-mailu lub kontaktując się z nami.

Dane użytkowania

Możemy gromadzić dane dotyczące sposobu uzyskiwania dostępu do Usługi i korzystania z niej („Dane o użytkowaniu”). Te dane dotyczące użytkowania mogą obejmować informacje, takie jak adres protokołu internetowego komputera (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane strony naszego Serwisu, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikatowe identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Dane śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby monitorować aktywność w naszym Serwisie i przechowywać określone informacje.

Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do Twojej przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na Twoim urządzeniu. Oprócz plików cookie używamy również technologii śledzenia, takich jak sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty, w celu gromadzenia i śledzenia informacji oraz ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz poinstruować przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, niektóre części naszego Serwisu mogą nie działać poprawnie.

Przykłady plików cookie, których używamy:

 • Sesyjne pliki cookie: używamy sesyjnych plików cookie do obsługi naszej Usługi.
 • Preferencyjne pliki cookie: używamy preferencyjnych plików cookie, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia.
 • Pliki cookie bezpieczeństwa: używamy plików cookie bezpieczeństwa do celów bezpieczeństwa.
 • Reklamowe pliki cookie: Reklamowe pliki cookie służą do wyświetlania reklam, które mogą być odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań.

Wykorzystanie danych

BGX AI wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

 • Aby zapewnić i utrzymać naszą Usługę
 • Aby powiadomić Cię o zmianach w naszej usłudze
 • Aby umożliwić Ci udział w interaktywnych funkcjach naszej Usługi, jeśli zdecydujesz się to zrobić
 • Aby zapewnić obsługę klienta
 • Aby zebrać analizy lub cenne informacje w celu ulepszenia naszej Usługi
 • Aby monitorować korzystanie z naszej Usługi
 • Wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów technicznych
 • Aby dostarczać Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych towarach, usługach i wydarzeniach podobnych do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Jeśli jesteś z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), BGX AIPodstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności zależy od gromadzonych przez nas Danych Osobowych oraz konkretnego kontekstu, w jakim je zbieramy.

BGX AI może przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ:

 • Musimy zawrzeć z tobą umowę
 • Dałeś nam na to pozwolenie
 • Przetwarzanie leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie i Twoje prawa nie mają nadrzędnego charakteru
 • Aby zachować zgodność z prawem

Przechowywanie danych

BGX AI będzie przechowywać Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

BGX AI zachowa również Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zasadniczo przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższe okresy.

Transfer danych

Twoje informacje, w tym dane osobowe, mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w twojej jurysdykcji.

Jeśli znajdujesz się poza jurysdykcją, w której działa nasza sieć stowarzyszona lub brokerzy, i zdecydujesz się przekazać nam informacje, pamiętaj, że przekazujemy dane, w tym dane osobowe, do jurysdykcji, w której działa nasza sieć stowarzyszona lub brokerzy i tam je przetwarzać.

Wyrażając zgodę na niniejszą Politykę prywatności i przesyłając swoje dane, zgadzasz się na ten transfer.

BGX AI podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazanie Twoich Danych Osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, o ile nie zostaną wprowadzone odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i inne dane osobowe.

Ujawnianie danych

Transakcja firm

If BGX AI jest zaangażowany w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane. Prześlemy powiadomienie, zanim Twoje Dane Osobowe zostaną przekazane i staną się przedmiotem innej Polityki Prywatności.

Wymagania prawne

BGX AI może ujawnić dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne w celu:

 • Przestrzegaj zobowiązania prawnego
 • Chroń i broń praw lub własności BGX AI
 • Zapobiegaj lub badaj możliwe niewłaściwe działania związane z Usługą
 • Chroń bezpieczeństwo osobiste użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Chroń przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

Twoje prawa do ochrony danych w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR)

Jeśli jesteś rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz określone prawa do ochrony danych. BGX AI ma na celu podjęcie uzasadnionych kroków, aby umożliwić Ci poprawienie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz być informowany o danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat i jeśli chcesz, aby zostały one usunięte z naszych systemów, skontaktuj się z nami.

W pewnych okolicznościach masz następujące prawa do ochrony danych:

 • Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Twój temat. Gdy tylko jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zaktualizować je lub zażądać ich usunięcia bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie możesz wykonać tych czynności samodzielnie, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli Ci pomóc.
 • Prawo do sprostowania: Masz prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do sprzeciwu: Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich Danych Osobowych.
 • Prawo do ograniczenia: Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać kopię informacji, które posiadamy na Twój temat, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Prawo do wycofania zgody: Masz również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie BGX AI polegał na Twojej zgodzie na przetwarzanie twoich danych osobowych.

Pamiętaj, że przed odpowiedzeniem na takie prośby możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości.

Masz prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Dostawcy usług

Możemy zatrudniać firmy zewnętrzne i osoby fizyczne w celu usprawnienia naszej Usługi („Dostawcy usług”), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi.

Te osoby trzecie mają dostęp do Twoich Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani nie wykorzystywać ich w żadnym innym celu.

Analityka

Możemy używać zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizy korzystania z naszej Usługi.

Google Analytics

Google Analytics to usługa analizy sieci oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej. Możesz zrezygnować z udostępniania Twojej aktywności w Usłudze Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek uniemożliwia JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności odwiedzin. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie prywatności, odwiedź stronę internetową Warunków prywatności Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Linki do innych stron

Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz łącze strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do strony tej osoby trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami witryn lub usług stron trzecich i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Prywatność dzieci

Nasza usługa nie dotyczy osób w wieku poniżej 18 ("Dzieci").

Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i zdajesz sobie sprawę, że Twoje Dzieci przekazały nam Dane Osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane Osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w tej polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię e-mailem i/lub widocznym powiadomieniem w naszej Usłudze, zanim zmiana wejdzie w życie, i zaktualizujemy „datę wejścia w życie” na górze niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności w przypadku jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują, gdy są zamieszczane na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami przez e-mail.

Dołącz do rejestru BGX AI Dzisiaj!
Główny

Po przesłaniu akceptuję Regulamin i Prywatności