Vilkår for bruk

«Selskapet», også kjent som «oss», «vår» eller «vi», tilbyr spesifikke markedsførings-, annonserings-, salgsfremmende og tilknyttede tjenester (samlet kalt «Tjenesten») gjennom sin utpekte programvare og nettside («Nettstedet» ”). Personene som bruker tjenesten blir referert til som "brukere", "du" eller "din". Disse vilkårene for bruk ("vilkårene") dikterer hvordan brukere får tilgang til og bruker nettstedet og tjenestene. Brukere må godta disse vilkårene før de kan bruke nettstedet.

Vennligst undersøk disse vilkårene grundig. De regulerer din tilgang til og bruk av nettstedet og tjenestene. Ved å få tilgang til, registrere, laste ned, dele eller på annen måte bruke nettstedet, eller ved å bruke programvareskript levert av oss for å gjøre nettstedet tilgjengelig eller brukbart, indikerer du at du godtar disse vilkårene og vår personvernerklæring, som kan endres eller endres etter vårt skjønn. Fortsatt bruk av nettstedet innebærer aksept av eventuelle endrede eller oppdaterte vilkår. Hvis du er uenig i noen av disse vilkårene, vennligst ikke klikk "GODTAT" og avstå fra å bruke nettstedet.

Nettstedet viser til BGX AI, tilgjengelig på https://www.bgx.ai/

1. Bruk av nettsted og tjenester

Forutsatt at du overholder vilkårene og betingelsene her, kan du få tilgang til og bruke nettstedet til å bruke tjenestene på en ikke-eksklusiv basis. Vær oppmerksom på at selskapet etter eget skjønn og uten forvarsel kan endre, oppdatere eller endre nettstedet eller tjenestene, inkludert å avbryte deler av eller hele nettstedet og/eller tjenestene eller endre eller slette innhold som er tilgjengelig via nettstedet eller Tjenester.

Bruk av nettstedet og tjenestene er forbudt der det er forbudt. Ved å bruke nettstedet og tjenestene bekrefter og garanterer du at: (a) all innsendt informasjon (hvis aktuelt) er nøyaktig og sannferdig; (b) du vil opprettholde nøyaktigheten til slik informasjon; (c) du har nådd myndighetsalder i din jurisdiksjon; og (d) din bruk av nettstedet eller tjenestene ikke er i strid med eller fremmer brudd på noen relevante lover, forskrifter eller juridiske eller kontraktsmessige forpliktelser du måtte ha overfor en tredjepart, og du vil alltid overholde alle gjeldende lover, regler, og forskrifter knyttet til din bruk av tjenestene og nettstedet, alle tjenester arrangert gjennom tjenestene og nettstedet, og alle tjenester knyttet på noen måte til produktene eller tredjepartene, som definert her.

Samlet skal underavsnitt (a)-(d) refereres til som "Brukeres forpliktelser og garantier".

Ved å bruke tjenestene eller nettstedet, erkjenner og godtar du at selskapet etter eget skjønn kan verifisere om noen eller alle av brukernes forpliktelser og garantier oppfylles av noen bruker, men er ikke pålagt å gjøre det. Selskapet er ikke ansvarlig for å sikre at brukernes forpliktelser og garantier oppfylles eller for unnlatelse av å suspendere, avslutte eller forhindre bruken av tjenestene eller nettstedet av brukere som ikke oppfyller brukernes forpliktelser og garantier. Du forstår at du utelukkende er ansvarlig for å foreta dine evalueringer, beslutninger og vurderinger angående hvorvidt du skal engasjere deg med tredjeparter eller samhandle med tredjeparter på noen måte. Hvis du blir oppmerksom på brudd på brukernes forpliktelser og garantier, oppfordres du til å rapportere det til selskapet.

Selskapet forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å nekte deg noen tjenester med eller uten varsel, enten det blir oppmerksom på brudd på brukernes forpliktelser og garantier (enten ved rapporter levert av andre brukere eller på annen måte) av deg eller enhver annen bruker eller av en annen grunn. Uten å forringe det ovennevnte, fraskriver selskapet seg uttrykkelig, og du fritar uttrykkelig selskapet fra ethvert og alt ansvar som oppstår fra eller på noen måte relatert til: (i) eventuelle unøyaktigheter, uaktualitet eller ufullstendighet i en brukers eller tredjeparts representasjoner; og (ii) feilinformasjon og/eller uriktige fremstillinger, enten i forbindelse med eller av noen av tredjepartene eller andre brukere, produkter eller på annen måte. Ved å bruke nettstedet og tjenestene, forstår og godtar du at tjenestene bare gir en plattform designet for å hjelpe brukere med å nå, kjøpe og/eller bruke ulike produkter og tjenester som tilbys av tredjepartsleverandører og/eller tjenesteleverandører gjennom annonsene eller kampanjer vi kjører (henholdsvis "Produktene" og "Tredjepartene").

Du erkjenner og godtar at selskapet: (a) ikke benytter, støtter eller anbefaler noen tredjeparter eller produkter eller noen relatert part derav, og har ingen kontroll over handlingene eller utelatelsene til noen tredjeparter, deres virksomhet, deres produkter, eller tjenester; (b) gir ingen representasjoner eller garantier om tredjepartene og produktene, inkludert deres kvalitet, priser, kompatibilitet, tilgjengelighet eller andre funksjoner, eller om dine interaksjoner eller forhold til noen tredjeparter; (c) gir ingen representasjoner eller garantier om eiendomsrettigheter eller andre rettigheter eller funksjoner eller regulatoriske aspekter knyttet til produktene, inkludert eventuelle nødvendige autorisasjoner, tillatelser eller lisenser for opplasting, deling eller på annen måte tilgjengeliggjøring og for bruk, salg , og kjøp av slike produkter; og (d) er ikke ansvarlig for ytelsen eller oppførselen til noen bruker eller andre tredjeparter på noen måte som bruker eller har brukt tjenestene og/eller på eller utenfor nettstedet. Selskapet er ikke forpliktet til å screene eller på annen måte verifisere informasjon om tredjeparter og/eller brukere, produktene eller andre funksjoner relatert til nettstedet eller tjenestene. Derfor bør du utvise forsiktighet og utføre undersøkelser og kontroller før du tar kontakt med noen gjennom tjenestene eller nettstedet eller på annen måte samhandler med noen.

Selskapet fraskriver seg uttrykkelig, og du fritar uttrykkelig selskapet fra ethvert og alt ansvar som oppstår fra eller på noen måte relatert til tredjepartene, produktene, tjenestene og nettstedet eller dine interaksjoner eller omganger med tredjeparter, inkludert, uten begrensning, handlinger og/ eller utelatelser fra tredjeparter på noen måte som bruker eller er koblet til tjenestene eller nettstedet på noen måte. Ved å bruke tjenestene eller nettstedet, erkjenner du at du er eneansvarlig for slik bruk og tilkoblinger, interaksjoner, kjøp eller andre handlinger du foretar, og at all bruk av tjenestene eller nettstedet er på egen risiko. For å unngå tvil selger, lisensierer eller på annen måte ikke selskapet noen produkter eller tjenester (annet enn tjenestene) tilgjengelig for deg og skal ikke ha noe ansvar for produkter eller tjenester kjøpt av deg fra noen tredjepart, inkludert uten begrensninger, med hensyn til støtte og vedlikehold, mislighold, feil, feil, skader eller kostnader av noe slag.

Begrensninger

Uten å forringe seksjon 1, skal du ikke, og skal ikke tillate noen tredjepart å: (a) reversere eller forsøke å finne den underliggende koden til nettstedet eller tjenestene; (b) bruke nettstedet eller tjenestene i strid med gjeldende lover eller forskrifter, inkludert men ikke begrenset til, legge ut, publisere, dele eller på annen måte overføre ulovlig eller støtende materiale; (c) kopiere, modifisere eller lage avledede verk av nettstedet, tjenestene eller innholdet på noen av nettstedet eller tjenestene; (d) forsøke å deaktivere eller omgå sikkerhets- eller tilgangskontrollmekanismer på nettstedet eller tjenestene; (e) designe eller hjelpe til med å utforme jukser, utnyttelser, automatiseringsprogramvare, bots, hacks, moduser eller annen uautorisert tredjepartsprogramvare for å modifisere eller forstyrre nettstedet eller tjenestene; (f) bruke nettstedet eller tjenestene eller engasjere seg med andre brukere for ethvert formål som er i strid med gjeldende lov eller forskrift; (g) forsøke å få uautorisert tilgang til nettstedet eller tjenestene, andre brukerkontoer, som definert nedenfor, eller andre enheter, datasystemer, telefonsystemer eller nettverk koblet til nettstedet eller tjenestene; og (h) høste eller på annen måte samle inn informasjon om brukere uten deres samtykke.

Hvis du legger ut, publiserer, deler eller på annen måte overfører innholdet gjennom nettstedet og/eller bruker tjenestene, representerer og garanterer du at slikt innhold gir et nøyaktig og fullstendig bilde av alle produkter eller tjenester beskrevet deri, samsvarer med disse vilkårene heri, og ikke: (a) krenker immaterielle rettigheter, moralske rettigheter eller publisitetsrettigheter til noen tredjepart; (b) inneholde ærekrenkende, injurierende, uanstendig, seksuelt antydende eller på annen måte støtende innhold (inkludert materiale som fremmer eller glorifiserer hat, vold eller bigotry); (c) inneholde ormer, virus eller annen skadelig programvare; (d) bryte enhver gjeldende lov eller forskrift, inkludert enhver lov eller forskrift angående annonsering eller markedsføring; og (e) foreta enhver handling som medfører en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på vår infrastruktur.

Ved å legge ut, laste opp, publisere, dele eller på annen måte overføre innhold ved å bruke nettstedet eller tjenestene, gir du herved ugjenkallelig selskapet og noen av dets tilknyttede selskaper og/eller underlisensierer en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, evigvarende, royaltyfri lisens til å publisere , dele, vise og på annen måte overføre slikt innhold i enhver rimelig form som bestemt av selskapets eget skjønn. Selskapet forbeholder seg retten til å fjerne, suspendere tilgang til eller permanent slette ethvert innhold i samsvar med eget skjønn uten forvarsel, inkludert uten begrensning alt innhold som bryter med garantiene angitt ovenfor eller selskapets forretningsinteresser, og du skal ikke ha noen rettigheter eller krav i forbindelse med slike avgjørelser og handlinger.

Selskapet er ikke, og skal ikke være, ansvarlig for noe innhold gitt, lagt ut, lastet opp, delt eller på annen måte gjort tilgjengelig av brukere, produkter eller tjenester relatert til slikt innhold levert, lagt ut, lastet opp, delt eller på annen måte gjort tilgjengelig av Brukere. Hver bruker som bruker nettstedet eller tjenestene, erklærer herved å ta fullt ansvar med hensyn til dette, og selskapet skal ikke bære noe ansvar med hensyn til det foregående.

3. Markedsføringsmateriell og nyhetsbrev

I tillegg til bestemmelsene i seksjon 3 ovenfor, gir brukeren uttrykkelig samtykke til selskapet om å gi brukeren markedsføringsmateriell og nyhetsbrev ("markedsføringsmateriell og nyhetsbrev") på alle tilgjengelige måter, inkludert via e-post, tekst- og SMS-meldinger, faks, post, automatiserte oppringingstjenester eller andre måter, alt i samsvar med selskapets eget skjønn fra tid til annen, og for å motta slikt markedsføringsmateriell og nyhetsbrev.

Brukeren erkjenner videre at markedsføringsmateriellet og nyhetsbrevene kan inneholde annonser fra tredjeparter, og brukeren samtykker uttrykkelig til mottak av slike annonser som en del av markedsføringsmateriellet og nyhetsbrevene. Brukeren kan kontakte selskapet når som helst ved å sende en forespørsel via e-post, og varsle selskapet om at de nekter å motta markedsføringsmateriell og nyhetsbrev.

4. Immaterielle rettigheter

Selskapet er eier av alle verdensomspennende rettigheter, titler og interesser i: (a) nettstedet og tjenestene, forbedringer, avledninger, feilrettinger eller forbedringer av nettstedet og tjenestene; og (b) firmanavn, varemerker og logoer for selskapet, og slike rettigheter skal til enhver tid utelukkende være hos selskapet. Alle referanser i disse vilkårene eller annen kommunikasjon til salg, videresalg eller kjøp av det foregående betyr kun retten til å bruke nettstedet og tjenestene i henhold til disse vilkårene. Brukere bærer eneansvar for alt innhold, inkludert immaterielle rettigheter til dette, gitt, delt eller på annen måte gjort tilgjengelig av brukerne som bruker nettstedet og/eller tjenestene, og selskapet gir ingen representasjon med hensyn til slikt innhold. Selskapet vil ikke være ansvarlig for tap eller skader påført av slikt innhold, og brukere samtykker i å holde selskapet skadesløs for enhver skade eller tap som oppstår fra ovennevnte.

5. Personvern

Du samtykker i å ikke lagre, samle eller på annen måte beholde og bruke noe innhold levert av tjenestene og nettstedet uten å ha innhentet skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. I tillegg erkjenner du at selskapet etter eget skjønn kan lagre, samle eller på annen måte beholde og bruke alt innhold og offentlige data, inkludert informasjon som personlig kan identifisere deg eller en annen bruker eller tredjepart, eller beskrive dine personlige interesser. Selskapet har rett til å bruke slikt innhold og offentlige data i samsvar med relevante lover, som beskrevet i selskapets personvernerklæring. Til tross for bestemmelsene i seksjon 1, undersøker, verifiserer, godkjenner eller på annen måte selskapet ikke noe slikt innhold eller offentlige data. Brukeren som legger ut, laster opp, deler eller på annen måte gjør slikt innhold eller offentlige data tilgjengelig, påtar seg eneansvaret for det, inkludert tredjepartsinformasjon og nødvendige samtykker. Selskapet vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader som følge av manglende overholdelse av ovennevnte, og du samtykker i å skadesløs og beskytte selskapet mot eventuelle skader eller tap som oppstår fra ovennevnte. TIL tross for det nevnte, ERKENDER DU OG FORSTÅR ​​AT SELSKAPET IKKE TILBYR EN INNHOLDSLAGRINGSTJENESTE. SELSKAPET SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TAPTE ELLER SLETTEDE INNHOLD ELLER OFFENTLIGE DATA. DU BØR VÆRE OPPMERKSOM AT ALT INNHOLD SOM LASTES, LASTES, DELT ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJØRES TILGJENGELIG, KAN VÆRE TILGJENGELIG, SAMLET OG BRUKT AV ANDRE BRUKERE, OG KAN BRUKE TIL Å LEVERE UØNSKET INNHOLD.

6. Eksterne tilkoblinger

Nettstedet eller tjenestene kan inneholde lenker eller annet innhold knyttet til nettsteder, annonsører, utgivere eller produkter fra tredjeparter. Selskapet har ingen kontroll over og tilbyr ingen representasjon angående slikt innhold eller informasjon gitt eller overført via slikt innhold, eller på annen måte levert av tredjepart. DU FORSTÅR ​​OG GODTAR AT BRUK AV SLIKE LENKER ELLER INNHOLD ER PÅ DIN EGEN RISIKO, AT SLIKE LENKER ELLER INNHOLD STYRES AV DE RELEVANTE TREDJEPARTENES BRUKERVILK OG PERSONVERNSRETNINGSLINJER, OG DETTE ER DET ER DET ER KOMPETISKE FOR ACTION. ANDRE RETNINGSLINJER TIL SLIKE TREDJEPARTER. Du bør nøye gjennomgå gjeldende vilkår og retningslinjer som gjelder for SLIK tredjepart. SELSKAPET FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR ELLER ANSVAR FOR SLIKE TREDJEPARTER, ELLER FOR EVENTUELLE TAP ELLER SKADE AV NOEN SLAG OPPÅDET SOM RESULTAT, OG SELSKAPET FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIGT, OG DU FRIPPER UTTRYKKELIG ET SELSKAPET, FRIPPER ET SELSKAPET, ER UTTRYKKELIG FRITAT ET SELSKAP. , DRAGTER, SKADER, TAP, SKADE OG/ELLER SKADER SOM OPPSTÅR FRA OG/ELLER PÅ NOEN MÅTE KNYTTET TIL SLIKE TREDJEPARTER, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING RELATET TIL TILGJENGELIGHET, VILKÅR FOR BRUK, PERSONVERN, INFORMASJON, INFORMASJON, INFORMASJON, KONTAKT, PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER.

7. Begrenset bruk

Kommersielle bestrebelser er ikke tillatt gjennom nettstedet og tjenestene (med mindre selskapet uttrykkelig tillater å koble brukere til tredjeparter) uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra selskapet. Nettstedet og tjenestene kan ikke brukes av noen enkeltpersoner eller organisasjoner til å rekruttere til et annet nettsted, oppfordre til, annonsere eller kontakte brukere for ansettelse, kontrakter eller andre formål for en virksomhet som ikke er tilknyttet selskapet uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra selskapet . Du samtykker i å ikke bruke tjenestene og nettstedet til å kontakte, annonsere, oppfordre til eller selge til andre brukere uten deres uttrykkelige samtykke, med mindre annet er tillatt under disse vilkårene.

8. hjelp

Brukere kan kontakte selskapet for støtte angående nettstedet og tjenestene ved å sende en e-post.

9. Forbehold

Selskapet gjør rimelige anstrengelser for å sikre at teknologien holder nettstedet og tjenestene trygge og sikre. Ingen teknologi er imidlertid helt sikker. Som et resultat, mens vi streber etter å bruke kommersielt akseptable metoder for å beskytte din personlige informasjon, kan vi ikke garantere dens absolutte sikkerhet. Med unntak av det som er eksplisitt angitt i disse vilkårene, er din bruk av nettstedet og tjenestene etter eget skjønn og risiko. Nettstedet og tjenestene leveres på "SOM DE ER" og "SOM TILGJENGELIG" uten garantier av noe slag. Selskapet fraskriver seg uttrykkelig alle underforståtte eller lovpålagte garantier av noe slag relatert til nettstedet og tjenestene, inkludert, uten begrensning, garantier for tittel, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, ikke-krenkelse av eiendomsrettigheter, handelsforløp eller ytelsesforløp. . Selskapet gir ingen råd angående risikoen eller egnetheten til noen handel, transaksjon eller engasjement. Selskapet påtar seg intet ansvar for noen transaksjoner eller engasjement gjort av deg, og du erkjenner at du er eneansvarlig for å vurdere dine transaksjoner og engasjementer. Du skal ikke holde selskapet, dets ledere, ansatte eller tilknyttede selskaper ansvarlige for noen transaksjons- eller engasjementsvalg du har gjort. Ingen råd eller informasjon, enten muntlig eller skriftlig, innhentet av deg fra selskapet eller dets ledere, ansatte eller tilknyttede selskaper skal skape noen garanti som ikke er uttrykkelig angitt i disse vilkårene. Hvis du velger å stole på slik informasjon, gjør du det utelukkende på egen risiko. Noen stater eller jurisdiksjoner tillater ikke ekskludering av visse garantier. Følgelig kan det hende at noen av unntakene ovenfor ikke gjelder deg.

10. Ansvarsbegrensning

Selskapet garanterer ikke verdien, kvaliteten, kompatibiliteten eller andre aspekter av tredjepartene, produktene eller annen informasjon gitt, konsumert eller på annen måte gjort tilgjengelig (heretter i denne delen: "Funksjonene"). Enhver funksjon er under eget ansvar av den aktuelle tredjeparten eller brukeren som bruker den, etter behov, eller bruker tjenestene eller nettstedet. Selskapet forplikter seg ikke til å overvåke slik overholdelse og kan handle der manglende overholdelse oppdages, slik det skal avgjøres i henhold til eget skjønn, som beskrevet i disse vilkårene. Du forstår og godtar at du kan bli utsatt for innhold eller annen informasjon som er unøyaktig, støtende, upassende for barn eller på annen måte uegnet for deg.

Selskapet er ikke ansvarlig for problemer eller teknisk funksjonsfeil på telefonnettverk eller linjer, elektroniske datasystemer, servere eller leverandører, datautstyr, programvare, feil på e-post på grunn av tekniske problemer eller trafikkbelastning på Internett eller på noen av Nettstedet eller tjenester eller kombinasjoner derav, inkludert enhver skade på brukere eller på en persons datamaskin, mobiltelefon eller annen enhet relatert til eller som følge av deltakelse eller nedlasting av materiale i forbindelse med nettstedet eller tjenestene. Selskapet skal under ingen omstendigheter være ansvarlig for oppførselen til tredjeparter, inkludert brukere, enten online eller offline, og operatører av eksterne nettsteder.

Under ingen omstendigheter skal selskapet eller noen av dets ledere, direktører, ansatte eller agenter være ansvarlige overfor deg for indirekte, tilfeldige, spesielle, straffe- eller følgeskader, som oppstår fra eller i forbindelse med din bruk av nettstedet eller tjenestene , om skadene er forutsigbare eller ikke, og hvorvidt selskapet har blitt informert om muligheten for slike skader. Ovenstående ansvarsbegrensning skal gjelde i den grad det er tillatt ved lov i gjeldende jurisdiksjon.

11. Skadeserstatning

Du vil forsvare, holde selskapet skadesløs fra og mot alle søksmål, prosedyrer, påstander, skader, kostnader, forpliktelser eller utgifter (inkludert rettskostnader og rimelige advokatkostnader) som selskapet kan lide eller pådra seg i forbindelse med forbindelse med ethvert faktisk krav, krav, handling eller annen prosess fra en tredjepart som oppstår fra eller relatert til ethvert brudd på disse vilkårene fra deg eller din bruk av nettstedet eller tjenestene som ikke er i samsvar med gjeldende lov.

12. Diverse

Eventuelle søksmål mot selskapet må fremmes innen ett (1) år etter datoen slik søksmålsårsak oppsto. I tilfelle at en bestemmelse i disse vilkårene anses for å være ugjennomførbar, skal denne bestemmelsen erstattes med en håndhevbar bestemmelse som nærmest oppnår effekten av den opprinnelige bestemmelsen, og de resterende vilkårene i disse vilkårene skal forbli i full kraft og virkning. Ingenting i disse vilkårene skaper noe byrå-, ansettelses-, joint venture- eller partnerskapsforhold mellom deg og selskapet eller gjør det mulig for deg å handle på vegne av selskapet. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt i disse vilkårene, utgjør disse vilkårene hele avtalen mellom selskapet og deg angående emnet for disse.

Eventuelle merknader som vi kan bli pålagt å gi deg, enten i henhold til lov eller i henhold til disse vilkårene, kan gis av selskapet til enhver kontaktinformasjon du har oppgitt i kontoinformasjonen din eller annen, enten direkte eller indirekte, inkludert via e-post. Du godtar uttrykkelig mottak av slik kommunikasjon og meldinger på en slik måte.

Du kan ikke tildele noen rettigheter under dette uten vårt skriftlige samtykke. Ingenting i disse vilkårene skal tolkes for å begrense handlingene eller rettsmidler som er tilgjengelige for selskapet med hensyn til forbudt aktivitet eller oppførsel. Manglende håndhevelse av noen vilkår i disse vilkårene utgjør ikke samtykke eller fraskrivelse, og selskapet forbeholder seg retten til å håndheve slike vilkår etter eget skjønn. Ingen fraskrivelse av noe brudd eller mislighold i henhold til dette skal anses å være en fraskrivelse av tidligere eller etterfølgende brudd eller mislighold.

Bli med BGX AI I dag!
Hoved

Ved innsending godtar jeg Betingelser og Privatliv